HAKKIMIZDA

  1 Mayıs 2013 tarihinde kurulan "Sencer Özbay Müzik Atölyesi"bilinçli ve sosyal müzik eğitimi konusunda Kocaeli ili içerisindeki eksikliklere ve ihtiyaca cevap vermek amacı ile kurulmuştur. 1 Mayıs 2021 senesi itibariyle "Özel Atölye Müzik Sanat Kursu" olarak değişiklik gösteren kurum faaliyetlerine "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kursu" olarak devam etmektedir.

  Bugüne kadar ders yaptığımız ve çalıştığımız öğrencilerin çoğunda, özellikle ritim ve hareket konusundaki eksiklikleri göze çarpmaktadır. Bu husus, öğrencilerin müziğe başlangıç, giriş aşamalarında ve sonrasındaki adaptasyon sürecinde, uygulama ve bilgiyi içselleştirme konusundaki eksikliklerinden kaynaklanmaktadır. 

  Eskiden çocuklar sokakta çeşitli oyunlar oynarlardı. Bu oyunların içerisinde çocukların elementer seviyede öğrenimini ve gelişimini sağlayacak bir çok veri bulunmaktaydı. Ritim, hareket, dans, fonetik çalışma, form, çok seslilik, hafıza, yaratıcılık vs. 

   Günümüze getirdiği kolaylıkları anlatmakla bitiremeyeceğimiz bilgisayar çağı aynı zamanda bilgisayar başına bağlanmış bir nesilin de yaratıcısı olmuştur. İşte bu noktada bireylerin tekrar sosyalleşmesini ve hareket etmesini sağlamak, somut verileri yüzeysel öğrenmelerine son vermek bize düşen en önemli görevlerdendir. Enstrüman eğitiminde, beraber çalmaya, sosyal etkileşime, uygulamaya yönelik bir anlayış enstrüman eğitimindeki bakış açımızdır. Çağdaş, akılcı, somut düşünebildiği gibi soyut ve yaratıcı da düşünebilen, aynı zamanda öğrendiği bilgiyi yorumlamaya ve geliştirmeye açık olan öğrenciler yetiştirmek hedefimiz ve amacımızdır.

  Böyle bir nesil ile daha güzel ve iyi yarınlara emin adımlarla yürüyebileceğimizi bilmek bize onur ve mutluluk verecektir.
  
                                                                                          Sıtkı Sencer ÖZBAY